Savjeti i informacije

“No Hate Speech” i publikacije o govoru mržnje

Pokret No Hate Speech je kampanja za mlade koju vodi Odjel za mlade Vijeća Europe s ciljem mobiliziranja mladih ljudi za borbu protiv govora mržnje i promicanje ljudskih prava na internetu. Pokrenut 2013., uveden je na nacionalnoj i lokalnoj razini kroz nacionalne kampanje u 45 zemalja. Pokret će ostati aktivan i nakon 2017. kroz rad…
Read More

Govor mržnje na Internetu i mladi

Pučka pravobraniteljica: ” U zadnjih pet godina gotovo je svaka druga mlada osoba imala iskustvo da joj je netko na Internetu osobno upućivao mrziteljski komentar ili uvredu, a čak njih 96 posto navelo je da su u zadnja tri mjeseca vidjeli da je netko na toj platformi upućivao netrpeljive komentare na osnovi nacionalne ili etničke…
Read More

Govor mržnje i neprihvatljiv govor: Vodič za političare/ke

Govor mržnje može imati velike i dalekosežne posljedice: društvo u kojem postaje uobičajeno izgovoriti riječi kojima se potiče, širi ili opravdava mržnja, osobito prema manjinskim skupinama i njihovim pripadnicama/ima, društvo je u kojemu i nasilje postaje normalno. U takvom društvu nisu ugrožena samo prava manjina, nego svih građana/ki. Suzbijanje govora mržnje je također nužno kako…
Read More

CMS: Odgovor na govor mržnje na internetu

Širenje govora mržnje na internetu postalo je važan rastući problem za zaštitu ljudskih prava, poštovanje ljudskog dostojanstva i očuvanje demokratskih standarda javnog komuniciranja i javne rasprave. Taj sporni oblik javnog komuniciranja iziskuje odgovor i mjere ne samo pravosudnog sistema i regulatora medija, kada se radi o nezakonitim slučajevima govora mržnje, nego i angažman i odgovor niza drugih institucija i…
Read More

Vodič za prepoznavanje diskriminacije

Ured pučke pravobraniteljice objavio je Vodič za prepoznavanje diskriminacije gdje možete pročitati što je diskriminacija, kako ju prepoznati, što je zabranjeno i kako reagirati.Vodič donosi odgovore na 11 konkretnih pitanja vezano uz diskriminaciju, od temeljnog pitanja što je diskriminacija i segregacija, do pitanja kome se obratiti u slučajevima diskriminacije, te uloge institucija i pravobraniteljstava.  …
Read More

Dosta je mržnje!

Video je napravljen u sklopu projekta “Protiv mržnje” financiranog iz Programa o pravima, jednakosti i građanstvu Europske unije (2014.-2020.). Ključne poruke koje promoviramo kroz aktivnosti PROTIV MRŽNJE su: Zločin iz mržnje i govor mržnje predstavljaju kršenja ljudskih prava i kao takva trebaju biti odgovarajuće sankcionirana. Najučinkovitiji oblik borbe protiv govora mržnje i zločina iz mržnje…
Read More

Ilegalan govor mržnje na internetu

Govor mržnje je u Hrvatskoj i dalje prisutan u javnom prostoru, a najčešći je u obliku komentara na online portalima i društvenim mrežama, zatim u obliku mrzilačkih grafita, navijačkog skandiranja, pa čak i u oglasima za posao, a meta su najčešće LGBTIQ osobe, izbjeglice, Srbi i Romi. U tom kontekstu, zabrinjava nedostatak adekvatnog i sveobuhvatnog…
Read More

Istraživanje: “Govor mržnje i euroskepticizam”

Govor mržnje često se koristi kao sredstvo za targetiranje različitih ranjivih skupina, posebice manjina, migranata i izbjeglica. Govor mržnje uzrokuje njihovo otuđenje i isključivanje što dovodi do marginalizacije. Takvi narativi slabe demokraciju i jačaju pozicije krajnje desnih i radikalno desnih populista i euroskeptika. Ovo izvješće ima za cilj analizirati fenomen govora mržnje u Hrvatskoj i…
Read More