Vijeće za elektroničke medije (VEM) neovisno je regulatorno tijelo u području elektroničkih medija u Republici Hrvatskoj. Osnovne zadaće Vijeća za elektroničke medije kao samostalnog regulatornog tijela propisane su Zakonom o elektroničkim medijima i Zakonom o Hrvatskoj radioteleviziji. Vijeće ima sedam članova. Predsjednika i članove Vijeća za elektroničke medije imenuje i razrješava Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske.

Izvor: https://www.aem.hr/en/vijece/