Pučka pravobraniteljica je opunomoćenica Hrvatskoga sabora za promicanje i zaštitu ljudskih prava i sloboda utvrđenih Ustavom, zakonima i međunarodnim pravnim aktima o ljudskim pravima i slobodama koje je prihvatila Republika Hrvatska. Ustav RH i Zakon o pučkom pravobranitelju jamče joj samostalnost i neovisnost u radu. 

 

Pučka pravobraniteljica djeluje kao središnje tijelo za suzbijanje diskriminacije te u tom svojstvu razmatra i pritužbe koje se odnose na rad pravnih i fizičkih osoba. 

 

Pučkoj pravobraniteljici može se obratiti svatko tko smatra da su nezakonitim ili nepravilnim radom državnih tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba s javnim ovlastima ugrožena ili povrijeđena ustavna ili zakonska prava i slobode, ukoliko smatra da je diskriminiran te ukoliko prijavljuje nepravilnosti povezane s obavljanjem poslova kod svojeg poslodavca u privatnom ili javnom sektoru, a osobito ako se radi o nesavjesnom upravljanju javnim dobrima, javnim sredstvima i sredstvima Europske unije koja predstavljaju ugrožavanje javnog interesa.

Izvor: https://www.ombudsman.hr/hr/cesto-postavljana-pitanja/#1547475980143-a92b347e-d810