Odnosi se na negativna vjerovanja, osjećaje i ponašanja o islamu i muslimanima ili osobama i grupama koje se percipira kao dio islama, tj. odnosi se na netrpeljivost, mržnju, predrasude, diskriminaciju i slične pojave prema islamskoj vjeri i muslimanima.

Izvor: https://sh.wikipedia.org/wiki/Islamofobija