Homofobija (od grč. homós što znači isti, jednako i phóbos što znači strah) je termin koji označuje različite negativne stavove i osjećaje prema homoseksualnim osobama i osobama koje su percipirane kao homoseksualne, a što uključuje strah, averziju, predrasude, mržnju i slično

Izvor: homophobia. Dictionary.com. Dictionary.com. 2008., Wikipedia; Homofobija, https://hr.wikipedia.org/wiki/Homofobija#cite_note-dictionary.com-1