Program koji identificira i eliminira računalne virus ili druge slične programe.