U online kontekstu se odnosi na određeni matematički definiran niz pravila i izračuna koji određuju ponašanje neke online usluge u skladu s ulaznim mjerenjima, primjerice objava koju prvu vidite kad otvorite Facebook određena je algoritmom koji uzima vašu prijašnju aktivnosti u obzir.