Odnosi se na sadržaj koji svjesno kreiramo ili dijelimo na internetu: e-pošta, objava na društvenoj mreži, komentar ili rekacija na objavu, tekst koji šaljemo preko poruke itd.