Diskriminacija i predrasude prema osobama tjelesne ili mentalne onesposobljenosti ili osobama koje se percipiraju onesposobljenim. Ableizam se odnosi i na osobnu i na društvenu kompomentu diskriminacije i predrasuda, a prema kojima je osoba definirana svojom onesposobljenošću i inferirorna osposobljenima, odnosno prema kojoj određene politike i društveno-ekonomski uvjeti djeluju diskriminatorno i nepravedno.

Izvor: https://hr.wikipedia.org/wiki/Ableizam